Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  1 ... « předchozí  61 62 63 64 65 66 67 68 69   další »

jval: mě to taky zlobí a třeba na lokalhostu to bezi... ale na serveru ne... takze proč by ho nebyl na správném místě?

Myslím že z toto by ti mělo pomoct
http://sunlight.shira.cz/index.php?m=topic&id=11314&page=1#posts
http://sunlight.shira.cz/index.php?m=topic&id=11417&page=1#posts

http://sunlight.shira.cz/dokumentace/index.php?p=api-functions#f_templatePageType

@xxx: chce to trochu úcty

jinak ke tvému problému, zkus upravit soubor require/mod/search.php

originál(pouze část)
<?php
/*--- kontrola jadra ---*/
if(!defined('_core')) {
exit;
}

/*--- pripava ---*/
function _tmp_checkboxLoadGet($input)
{
if(isset($_GET[$input])) {
return 1;
} else {
return 0;
}
}

if(isset($_GET['q'])) {
$q = trim(_stripSlashes($_GET['q']));
$root = _tmp_checkboxLoadGet("root");
$art = _tmp_checkboxLoadGet("art");
$post = _tmp_checkboxLoadGet("post");
$image = _tmp_checkboxLoadGet("img");
} else {
$q = "";
$root = 1;
$art = 1;
$post = 0;
$image = 0;
}

/*--- modul ---*/
if(_template_autoheadings == 1) {
$module = "<h1>".$_lang['mod.search']."</h1>";
} else {
$module = "";
}

$module .= "
<p class='bborder'>".$_lang['mod.search.p']."</p>

<form action='index.php' method='get'>
<input type='hidden' name='m' value='search' />
<input type='text' name='q' class='inputmedium' value='"._htmlStr($q)."' /> <input type='submit' value='".$_lang['mod.search.submit']."' /><br />
".$_lang['mod.search.where'].":&nbsp;
<label><input type='checkbox' name='root' value='1'"._checkboxActivate($root)." /> ".$_lang['mod.search.where.root']."</label>&nbsp;
<label><input type='checkbox' name='art' value='1'"._checkboxActivate($art)." /> ".$_lang['mod.search.where.articles']."</label>&nbsp;
<label><input type='checkbox' name='post' value='1'"._checkboxActivate($post)." /> ".$_lang['mod.search.where.posts']."</label>&nbsp;
<label><input type='checkbox' name='img' value='1'"._checkboxActivate($image)." /> ".$_lang['mod.search.where.images']."</label>
</form>

";

/*- vyhledavani -*/


upraveno(pouze část)
<?php
/*--- kontrola jadra ---*/
if(!defined('_core')) {
exit;
}

/*--- pripava ---*/
function _tmp_checkboxLoadGet($input)
{
if(isset($_GET[$input])) {
return 1;
} else {
return 0;
}
}

if(isset($_GET['q'])) {
$q = trim(_stripSlashes($_GET['q']));
$root = _tmp_checkboxLoadGet("root");
$art = _tmp_checkboxLoadGet("art");
$post = _tmp_checkboxLoadGet("post");
$image = _tmp_checkboxLoadGet("img");
} else {
$q = "";
$root = 1;
$art = 1;
$post = 1;
$image = 1;
}

/*--- modul ---*/
if(_template_autoheadings == 1) {
$module = "<h1>".$_lang['mod.search']."</h1>";
} else {
$module = "";
}

$module .= "
<p class='bborder'>".$_lang['mod.search.p']."</p>

<form action='index.php' method='get'>
<input type='hidden' name='m' value='search' />
<input type='text' name='q' class='inputmedium' value='"._htmlStr($q)."' /> <input type='submit' value='".$_lang['mod.search.submit']."' /><br />

<input type='hidden' name='root' value='1'"._checkboxActivate($root)." />
<input type='hidden' name='art' value='1'"._checkboxActivate($art)." />
<input type='hidden' name='post' value='1'"._checkboxActivate($post)." />
<input type='hidden' name='img' value='1'"._checkboxActivate($image)." />
</form>

";

/*- vyhledavani -*/

jval: nic se nedeje... 10

to co jsem posílal je v CSS....
je to pouze otázkou stylizace :)

mrkni na tohle... to by ti mohlo pomoci
http://www.java2s.com/Code/HTMLCSS/CSS-Controls/CSSButtonwithanchor.htm

nestačilo by ti tohle?
http://sunlight.shira.cz/dokumentace/index.php?p=hcm#m18

mohli by jste mě navést jak zapsat hlavičku souboru mobilni.php, abych mohl používat funkce systemu, zkoušel jsem tohle ale nefunguje mi to...

umístil jsem soubor do rootu webu(mezi core.php, index.php)
<?php
/*---- inicializace jadra ----*/

define('_indexroot', './');
require (_indexroot."core.php");
require (_indexroot."/require/functions-template.php");

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<?php _templateHead(); ?>
</head>

<body id="mobile">
<?php _templateContent(); ?>
</body>
</html>


výstup mám tohle

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />

<meta name="keywords" content="" />

<meta name="description" content="popis" />

<meta name="generator" content="SunLight CMS 7.4.4" />

<meta name="robots" content="index, follow" />

<link href="./templates/motiv/style/system.css?0" type="text/css" rel="stylesheet" />

<link href="./templates/motiv/style/layout.css?0" type="text/css" rel="stylesheet" />

<script type="text/javascript" src="./remote/jscript.php?0"></script>

<link rel="stylesheet" href="./remote/lightbox/style.css?0" type="text/css" media="screen" />

<script type="text/javascript" src="./remote/lightbox/script.js?0"></script>

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="./remote/rss.php?tp=4&amp;id=-1" title="Nejnovější články" />

<title>_indexOutput_title - Test Web</title>

</head>

<body id="mobile">

_indexOutput_content</body>

</html>


jo a kdyz přidám ještě tohle
require (_indexroot."/require/functions.php");
tak nemám ani ten výstup

díky

Stáhl jsem si HCM sendart, problém je v _condReturn, od verze 7.4.2 v systému není, čím se dá nahradit?

http://sunlight.shira.cz/index.php?m=topic&id=11489

Shira toto planuje do Kurie... V SL to asi jednoduchým způsobem nepůjde

jvale, já myslel že je v SL 7.4.3 Prototype a ne jQuery
jak to tedy je?

Ještě doplním obrázek.
http://img856.imageshack.us/img856/4691/linkforumsunlightcms.png

Vytvořil jsem si HCM, pro snadné odkazování na témata ve fórech, použití identické s HCM linkArt (odkaz na článek), třeba ho někdo z vás bude taky potřebovat.


<?php
/*--- kontrola jadra ---*/
if(!defined('_core')) {
exit;
}

/*--- definice funkce modulu ---*/
function _HCM_linkforum($id = null, $text = null, $nove_okno = false)
{
$id = intval($id);
$query = mysql_query("SELECT subject FROM `"._mysql_prefix."-posts` WHERE type=5 AND id=".$id);
if(isset($nove_okno) and _boolean($nove_okno)) {
$target = " target='_blank'";
} else {
$target = "";
}
if(mysql_num_rows($query) != 0) {
$query = mysql_fetch_assoc($query);
if(isset($text) and $text != "") {
$query['subject'] = $text;
}
return "<a href='index.php?m=topic&id=".$id."'".$target.">".$query['subject']."</a>";
}
}
?>


Použití
[hcm]linkforum,1,Text odkazu,0[/hcm]​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
[hcm]linkforum,(id tématu),(zobrazený text odkazu),(0/1 - do noveho okna)[/hcm]​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Strana:  1 ... « předchozí  61 62 63 64 65 66 67 68 69   další »