< návrat zpět

Diskuse


Téma: ORDER BY ord - problém s filtraců u galerie rss

Zaslal/a 17.1.2013 18:47

Zdravím,
řeším problém u galerie od jvala.

Je tam kus kódu:
$query=DB::query("SELECT * FROM `"._mysql_prefix."-root`WHERE type='5' GROUP BY intersection");

$output="<table class='gall' cellspacing='5'><tr>";
$x=1;
while ($result=DB::row($query)) {
$query2=DB::query("SELECT * FROM `"._mysql_prefix."-root` WHERE id=".$result["intersection"]." ORDER BY ord ASC");
while ($result2=DB::row($query2)) {
$output.="<td>".$result2["ord"]."";
$imgid=DB::row(DB::query("SELECT id FROM `"._mysql_prefix."-images` WHERE home IN (SELECT id FROM `"._mysql_prefix."-root` WHERE intersection=".$result2["id"].") ORDER BY RAND() LIMIT 1"));
$output.="<a style='text-align:center;' href='"._linkRoot($result2["id"])."'><div style='height:18px;'>".$result2["title"]."</div>";
if ($imgid){$output.="<img src='remote/imgprev.php?w=".$width."&amp;h=".$height."&amp;id=".$imgid["id"]."' />";}
else{$output.="<div style='width:".$width."px;height:".$height."px;'></div>";}
$output.="</a><br />";
$output.="Počet galerií: ".DB::result(DB::query("SELECT COUNT(id) FROM `"._mysql_prefix."-root` WHERE intersection=".$result2["id"]), 0)."<br />";
$query3=DB::query("SELECT id FROM `"._mysql_prefix."-root` WHERE intersection=".$result2["id"]);
$counter=0;
while ($result3=DB::row($query3)){
$counter=DB::result(DB::query("SELECT COUNT(id) FROM `"._mysql_prefix."-images` WHERE home=".$result3["id"]), 0)+$counter;
}
$output.="Počet fotografií: ".$counter."</td>";
if (is_int($x/$numrow)) $output.="</tr><tr>";
$x++;
}
}


Problém je u:
$query2=DB::query("SELECT * FROM `"._mysql_prefix."-root` WHERE id=".$result["intersection"]." ORDER BY ord ASC");

Kód bohužel nevyfiltruje podle ord (pořadové čísla). (Čísla lítaj cik cak).

Zaslat odpověď >

#016817
No protože to je řazení až pro subgalerii. Pokud chceš podle ord řadit i hlavní galerie, tak bys to musel přidat do prvního dotazu.
#016819
Díky. Ono
$query=DB::query("SELECT * FROM `"._mysql_prefix."-root`WHERE type='5' GROUP BY intersection ORDER BY ord DESC");
taky nepomůže.