< návrat zpět

Diskuse


Téma: Přístupnost stránek v nové verzi rss

Zaslal/a 6.11.2019 21:09

Provozujeme na stávajícím systému stránky školky a byl vydán nějaký zákon o přístupnosti, nevím přesně co vše je potřeba prověřit. (Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek...) naštěstí je čas na změnu, ale nerad bych předělával i starou šablonu.
Neví někdo, zda nový systém bude splňovat zákon?

Zaslat odpověď >

#021802
Tohle není o systému. Tohle je čistě věc šablony a příslušných css stylů. To si každý musí podle toho přizpůsobit.
#021806
http://www.tyflokabinet.cz/clanky/novy_zakon_o_pristupnosti

img
Adresa obrázku: https://ctrlv.cz/shots/2019/11/07/yU0h.png
#021817
99/2019, par. 3, čl. 3
Vysoká škola, škola a školské zařízení jsou povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, který je vysoká škola, škola nebo školské zařízení povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Věta první se na obsah mobilních aplikací vysoké školy, školy a školského zařízení použije obdobně.


Takže dotace, granty, výběrová řízení, veřejné zakázky, rozpočet, rozpočtová opatření atd. do PDF neskenovat, ale konvertovat. Nikde se nepíše, že zveřejněná verze musí mít vyobrazené razítko a klikyhák podpisu - to řeší podle spisového řádu text "otisk úředního razítka" a zkratka v.r. za jménem podepisující osoby.
#021834
Díky všem za informace.