Kategorie: Pluginy

Extrabox

Extrabox

Stáhnout

2kB

Systémový event umožňující přiřadit každé stránce jiné navigační menu. Využívá boxy a výběr se řídí pořadím boxu

Použití

do události stránky přidáte
extrabox:10:1-2-3 vysvětlivka: extrabox:(cislo sloupce),(poradi boxu)
Příklady:
extrabox:10:1-2-3 (vypíše boxy ze sloupce 10 a s pořadím 1,2,3)
extrabox:10 (vypíše všechny boxy ze sloupce 10)

Samozřejmě, že číslo sloupce se dá použít libovolné. Ovšem musí sloupec existovat.
POZOR: PRO CELÉ WEB STRÁNKY LZE POUŽÍT POUZE 1 EXTRA SLOUPEC* - boxy limitovány nejsou
(* kvůli definici konstanty _jdextrabox)

Do template.php vložit <?php if(defined('_jdextrabox')) echo _jdextrabox; ?> Příklad:
<div id="colOne">
<?php if(defined('_jdextrabox')) echo _jdextrabox; ?>
<?php _templateBoxes() ?>
</div>