< návrat zpět

Vlastní moduly administrace

Každý plugin administrace sestává z následujících položek:


Soubor config.php

Povinná struktura souboru je následující:

<?php
return array(
'title' => 'Titulek pluginu',
'access' => true// pristup k modulu
'in-other' => false// zobrazit v ostatnich funkci namisto hlavniho menu 1/0
'hidden' => false// skryty modul (nezobrazuje se v menu)
'autotitle' => true// automaticky vytvorit titulek pomoci <h1>
);
 • Hodnota pod indexem title určuje text odkazu na modul a jeho nadpis.
 • Hodnota pod indexem access určuje právo aktuálního uživatele pro přístup k tomuto modulu. Podmínkou samozřejmě zůstává mít přístup do administrace samotné.
  • true - všichni mají přístup
  • _loginid == 0 - pouze hlavní administrátor má přístup
  • _loginright_group == 1 - pouze uživatelé patřící do skupiny Hlavní administrátoři mají přístup
  • _loginright_level > 5000 - pouze uživatelé s úrovní 5000 a výše mají přístup
  • a tak dále...

Soubor script.php

Tento soubor obsahuje samotný skript modulu a jeho struktura by měla být následující:

<?php

/* --- kontrola jadra --- */
if(!defined('_core')) die;

/* --- skript pluginu --- */
$output .= '<p>Výstup pluginu</p>';

Veškerý výstup je třeba přidávat do proměnné $output pomocí zápisu $output .= 'výstup' Nelze používat přímo echo nebo print.

Jak správně použít echo nebo print

Pokud opravdu potřebujete používat tento způsob vypisování obsahu, použijte tento kód:

<?php

/* --- kontrola jadra --- */
if(!defined('_core')) die;

/* --- skript pluginu --- */

// zapnuti bufferu
ob_start();

// nejaky vystup
echo '<p>Výstup pluginu</p>';

// ulozeni bufferu do vystupu a jeho ukonceni
$output .= ob_get_clean();