< návrat zpět

Konfigurační pluginy

Tyto pluginy slouží jako prostředek pro výpis a konfiguraci nainstalovaných rozšíření a sestávají z následujících položek:


Soubor info.php

Tento soubor obsahuje informace o pluginu a jeho struktura je následující:

<?php

return array(
    
'name' => 'Název pluginu',
    
'descr' => 'Popis pluginu, může obsahovat <em>HTML kód</em>.',
    
'version' => '1.0',
    
'author' => 'Jméno autora',
    
'url' => 'http://example.com/',
    
'actions' => array('config''uninstall'),
);

Klíč actions

Tento klíč musí obsahovat pole sestávající s identifikátorů akcí podporovaným tímto pluginem. Názvy můžou být jakékoliv, ale je doporučeno používát následující standartní identifikátory:

 • config - konfigurace
 • install - instalace
 • uninstall - deinstalace
 • info - informace
 • docs - dokumentace
 • check - kontrola
 • manage - správa

Soubor actions.php

Skript pro konfigurační akce definované v info.php.
Doporučená struktura je následující:

<?php

/* ----- kontrola jadra ----- */

if(!defined('_core')) die;

/* ----- akce ----- */

switch($action) {

    case 
'config':
        
$output .= 'Akce konfigurace';
        break;

    case 
'docs':
        
$output .= 'Akce dokumentace';
        break;

    
// a tak dale..

}

Ve skriptu jsou dostupné následující proměnné:

 • $action - název akce
 • $plugin - název pluginu

Pro načítání a změnu konfiguračního souboru je možné použít tyto funkce:

 • $cfg = _pluginLoadConfig($plugin); - načíst konfiguraci (viz. dokumentace)
 • _pluginSaveConfig($plugin, $new_cfg); - uložit konfiguraci (viz. dokumentace)

Soubor config.php

Nepovinný konfigurační soubor (může se jmenovat jinak a může jich být více). Obsahuje php kód vracející například pole obsahující konfigurační hodnoty:

<?php

return array(
    
'volba1' => 'Hodnota 1',
    
'volba2' => 'Hodnota 2',
    
// a tak dale...
);